אחריות שונה ממוצר למוצר


תחום השלט רחוק האחריות היא לחודש מיום הרכישה (אין אחריות על שבר ונזקים פיזיים)


תחום המחשבים האחריות לשנה (אין אחריות על שבר ונזקים פיזיים)


לכל מוצר שימכר יצורף הסבר ודף אחריות של אותו מוצר