לוחות בלזה בעוביים שונים מ-1 עד 30 מ"מ, קורות לפי מידה.

מכוניות שלט, רחפנים, טיסנים, סוללות וציוד נלווה