Nikko יצרני מכוניות שלט איכותיות מהמובילים והותיקים העולם רכבי השלט רחוק של ניקו נבחנו בתנאים הקיצוניים ביותר, על מנת להבטיח שיש להם את האיכות והעמידות לעמוד בכל מה שתדרוש

מכוניות שלט, רחפנים, טיסנים, סוללות וציוד נלווה